Naujos Galimybes LT - NanoAvionics

“Naujos Galimybes LT”

>

NanoAvionika UAB started to implement the project “New market development and the expansion of existing markets”. With this project, the company aims to expand its existing and new export markets and to secure growth of its sales in these markets. During the project the company will present its production in 8 international exhibitions abroad.
The project will be implemented under the measure “Naujos Galimybes LT” (03.2.1-LVPA-K-801-05-0200) of Priority 3 “Promotion of Small and Medium Business Competitiveness” of the Lithuanian Operational Program of the European Union Funds Investments 2014-2020.
A total amount of EUR 44 594 for the implementation of the project is granted by The European Regional Development Fund (ERDF). This amount will cover 50% of costs of the project and thus make a significant contribution to the company’s ability to achieve project goals.
The project is scheduled to be completed by September 30, 2022.
For more information, please contact the Grants Manager Indre Kulesiene (tel. +370 609 49612), e-mail: indre.kulesiene@nanoavionics.com

[LT] UAB „NanoAvonika“ 2019 metais pradėjo įgyvendinti projektą „UAB ,,NanoAvionika” naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“. Šiuo projektu įmonė siekia praplėsti esamas bei surasti naujas eksporto rinkas ir užsitikrinti įmonės pardavimų jose augimą. Projekto metu įmonė savo gaminamą produkciją pristatys aštuoniose užsienyje vyksiančiose tarptautinėse parodose.

Projektas bus įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“ (03.2.1-LVPA-K-801-05-0200).

 

Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo buvo skirta 44 594 EUR suma. Ši suma padengs 50 proc. projekto išlaidų ir taip stipriai prisidės prie įmonės galimybių pasiekti projekto tikslus.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2022 metų rugsėjo 30 d.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į projektų administratorę Indrę Kulėšienę (tel. +370 609 49612), el. paštu: indre.kulesiene@nanoavionics.com.
Project details
This project has received funding from the Lithuanian Operational Program of the European Union Funds Investments under the Project Number 03.2.1-LVPA-K-801-05-0200
Program
Priority 3 “Promotion of Small and Medium Business Competitiveness”
Funding Tool
“Naujos Galimybes LT”
Project Duration
May 2019 - September 2022